Ga naar de inhoud

Voor CoffeeSprout is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig door CoffeeSprout verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt CoffeeSprout zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan hen als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking stelt.

Omdat de verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring legt CoffeeSprout uit welke persoonsgegevens CoffeeSprout verzamelt en gebruikt en met welk doel dit wordt gedaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 januari 2013. (reden: gebruik van Piwik)

Vastleggen en verwerking van gegevens

CoffeeSprout bewaart en gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan CoffeeSprout worden verstrekt. Deze gegevens gebruikt CoffeeSprout alleen om u de door u bij CoffeeSprout aangevraagde diensten te kunnen leveren. Hierbij kan het voorkomen dat gegevens aan derden worden verstrekt. Dit gebeurt alleen wanneer dit noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt CoffeeSprout ook vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor onze contactgegevens onderaan.

Registratiesysteem

Om van bepaalde functionaliteiten van deze website – zoals het besloten gedeelte – gebruik te kunnen maken dient u eerst klant van CoffeeSprout te worden. CoffeeSprout zal u na totstandkoming van de overeenkomst een gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen waarmee u kunt inloggen op de website.

Gebruikersnaam en wachtwoord

Uw gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. CoffeeSprout gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van de gebruikersnaam. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u CoffeeSprout hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat CoffeeSprout maatregelen kan nemen.

Beveiliging van persoonsgegevens

CoffeeSprout maakt gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. CoffeeSprout maakt met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en haar website wordt afgeschermd wanneer u zich registreert.

E-mail en nieuwsbrief

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of CoffeeSprout een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

CoffeeSprout biedt een nieuwsbrief aan waarmee CoffeeSprout geïnteresseerden wil informeren over haar producten, diensten en aanverwante zaken. Tevens kan de nieuwsbrief ook informatie en aanbiedingen van andere partijen bevatten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief

bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt, tenzij u daar uw expliciete toestemming voor heeft gegeven, niet aan derden verstrekt.

Piwik analytics

De website van CoffeeSprout maakt gebruik van Piwik cookies en andere technieken, om geanonimiseerd bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van de eerste 3 (van de 4) delen van het IP-Adres van uw computer , voor maximaal 6 maanden.

CoffeeSprout gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen bekijken. CoffeeSprout kan deze informatie aan derden verschaffen indien CoffeeSprout hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens CoffeeSprout verwerken.

Wij respecteren uw wens op privacy, u kunt doormiddel van het onderstaande Opt-out aangeven dat u niet gevolgd wil worden; Wij respecteren ook de Do-Not-Track van uw browser

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. CoffeeSprout kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. CoffeeSprout raadt u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacy verklaring

CoffeeSprout behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient dan ook aanbeveling deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over dit privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:support@coffeesprout.com of per post aan

CoffeeSprout ICT Services
Korenmolenlaan 1
2391 EG Hazerswoude-Dorp

CoffeeSprout ICT Services staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27317624.

Waarom kiezen voor CoffeeSprout?

Bij CoffeeSprout draait alles om het mogelijk maken van jouw succes. Als ervaren Java-ontwikkelaars begrijpen we jouw behoeften en uitdagingen. Met onze oplossingen op maat, of je nu kiest voor beheer, hosting of beide, bieden we je de rust en zekerheid om je te concentreren op je core business. En met onze persoonlijke en flexibele ondersteuning zit je altijd goed.

Lees meer
office content 1 office content 2